Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

Gyere és játssz a Fruttamax-szal!
Kérünk, hogy játék előtt alaposan olvasd el az alább leírtakat, a nyereményjáték tudnivalóit és a
szabályokat!
A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem
kapcsolódik a Facebookhoz!
Jó játékot, sok sikert kívánunk az egyész Fruttamax csapat nevében!
Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Yuva Kft. (7696 Hidas, Dózsa György u.
12.) által létrehozott hivatalos üzleti Facebook oldalon (https://www.facebook.com/fruttamax)
közzétett Nyereményjátékokra vonatkozik ,az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
A Játékok szervezője kizárólag a Yuva Kft, mint szervező!
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy
  lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul
  megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban:
  Játékos).
  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen
  Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást
  megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem köteles értesíteni a Játékost.
  A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
  valóságnak.
 2. A Játék leírása
  A Játékok a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenített üzenőfali bejegyzésekben találhatók,
  ahol a játék leírását is találja. Jelentkezni a játékra és a megfejtéseket leadni is a poszt alatt lehet.
 3. A Játék időtartama
  A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai
  tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a
  Játékokban pontosan meghatározott határidőig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelennek
minősülnek.

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
  A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban
  meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
  A Játék részvételi feltételei:
  · a Játék során feltett valamennyi tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék
  feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése,
  · a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása
  · az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás
  megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési
  hozzájárulás folyamatos megléte,
  · egy Játékos csak egy Facebook profillal, legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki
  mégis több Facebook profil felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi
  jelentkezését tekintve kizárja.
  A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
  Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
  A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja
  nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
 2. Nyeremény
  A Játékok nyereményeit az aktuális Játék leírása tartalmazza.
  Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult
  Játékos.
  A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.
  A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.
 3. Sorsolás
  A sorsolás az aktuális Játék leírásában megadott időpontban történik.
  Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen
  Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson.
  A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
  történik.
 4. Nyertesek értesítése
  A nyerteseket a Szervező a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fruttamax) a
  sorsolás napján egy üzenőfali bejegyzésben teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és
telefonszám megadása a Szervező részére privát üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános
bejegyzésben ne írják meg!

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele
  A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez
  elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A
  Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás
  általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
  A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
  Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.
  A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy
  hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető
  meg.
 2. Adatkezelés: https://yuva.hu/adatkezelesi-tajekoztato/